FGU-skole 2019

Eleverne på Østfyns Produktionsskole i dag den 6. september. Eleverne står i tre grupper for at symbolisere
de tre linjer på den kommende FGU-skole – den almene grunduddannelse, produktionsgrunduddannelsen
og endelig erhvervsgrunduddannelsen.

Artiklen – Klik her!