Forberedende Grunduddannelse

FGU starter op i august 2019.

 

 

 

FGU Aftale om bedre veje til uddannelse og job