Nyhedsbrev – December

Nyhedsbrevet udgives af Østfyns Produktionsskole
Det udkommer ca. 1 gang om måneden og er hovedsageligt henvendt til vejledere.
Det ligger også digitalt på hjemmesiden www.østfynsproduktionsskole.dk under ”Nyheder”.

Nyhedsbrev December 2018 – Klik her!